Sørum kommune er administrativt ansvarlig for skolen. Skolen ble bygget i 1972 og påbygd i 1988. Alle undervisningsrom ligger på ett plan. Skolen har gymsal, svømmebasseng og uteareal felles med Fjuk barneskole. På grunn av høyt elevtall har skolen de senere årene leid en av de kommunale boligene like ved til en av elevgruppene.

Nærmiljø:

  • Landlige omgivelser med gårdsbruk.
  • Stort uteareal med akebakke og lysløype inntil skoleområdet.
  • Skolen har gapahuk i gangavstand fra skolen.

Om Skåningsrud skole og ressurssenter

Virksomhetsinformasjon

Skåningsrud er en interkommunal grunnskole for elever med sammensatte lærevansker og eies av Aurskog-Høland, Nes og Sørum kommune i fellesskap. Sørum kommune er administrativt ansvarlig for skolen. Skolen ble bygget i 1972 og påbygd i 1988. Alle undervisningsrom ligger på ett plan. Skolen har gymsal, svømmebasseng og uteareal felles med Fjuk oppvekstsenter. På grunn av høyt elevtall har skolen de senere årene leid en av de kommunale boligene like ved til en av elevgruppene.

Kontaktinformasjon

Skåningsrudveien 1, 1925 Blaker
63 86 96 90
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Nina Sæther