informasjon

Skifte av veinavn i Sørum Kommune

26 veinavn skal skiftes i Sørum

Som ledd i sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum kommuner må endel veinavnskilt skiftes

Hver kommune må skifte mellom 25 og 28 veinavn, slik at det ikke finnes flere veier med samme navn i Lillestrøm kommune.

For Sørum kommune vil det omfatte 27 veier, hvorav 26 skiftes i disse dager. Beboere i de berørte veiene har også fått egen informasjon om dette.

I tillegg vil alle andre veiskilt skiftes ut i løpet av høsten (med endring fra veg til vei). Så vil det stå igjen en del opplysningsskilt som vil stå med gammel stavemåte – veg. Disse vil bli skiftet ut etter hvert som det faller naturlig.

Se hvilke veier som skifter navn her:     Skifting av veiskilt.xlsx

 

Sørum Kommune
Fagansvarlig Vei og Veilys