Slamtømming

Opprydning og oppgradering av mindre avløpsanlegg i Sørum kommune

Publisert 20. februar 2018  | Oppdatert 20. februar 2018

Sørum kommune er pålagt å jobbe målrettet mot at alle vannforekomster skal ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.

Slamtømming

Publisert 01. juli 2014  | Oppdatert 21. mars 2017

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet septiktank/slamavskiller, SKAL slamavskilleren tømmes 1 gang pr. år.
For eiendommer uten toalett tilknyttet septiktank/slamavskiller og for fritidsbebyggelse skal slamavskiller tømmes hvert 3. år.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk