logoen til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Smedstua næringsområde - møte og befaring 27. februar 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementets innkaller til møte/befaring 27. februar 2019, i forbindelse med innsigelser til reguleringsplan for Smedstua næringsområde

Det foreligger innsigelser fra Fylkesmannens landbruksavdeling mot reguleringsplan Smedstua næringsområde. Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse og departementet har anmodet fylkesmannen om å møte/befaring.

Møtet er åpent og offentlig.

Møtested: Frogner skole, A2 Auditorium
Tidspunkt møte: kl.09:45
Tidspunkt befaring: kl. 11:00

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 13.06.2018, men den er ikke rettskraftig grunnet innsigelse fra Fylkesmannen.

Varslingsbrev
Vedtak kommunestyret 13.06.2018 sak 112/18

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk