Sørum kirke

Sørum kirke er én av to middelalderkirker i Sørum kommune.