Sørumbåten

Norges eldste båtfunn er gjort i Sørum.

Stokkeb%E 5ten
(Foto: Øystein Søbye)

Sørumbåten - Stokkebåten - er Norges eldste båtfunn og et enestående båtfunn i norsk arkeologi. Båten er en ca 9,8 meter lang uthult eikestokk fra ca. år 200 f.Kr og er altså ca. 2200 år gammel, 1000 år eldre enn Osebergskipet. Den ble lagt med jernøks. Jern ble ikke framstilt i Norge før 200 år f.Kr, og det tok lang tid før jernet erstattet bronsen i produksjonen av våpen og redskaper. Dermed er stokkebåten et uttrykk for sin tids høyteknologi.

Stokkebåten ble funnet ved elva Rømuas utløp i Glomma og ble profesjonelt hevet i 1997. Båten har vært ved Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo til rengjøring og konservering. Stokkebåten er permanent utstillt på Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy. Følgende artikkel var å lese i Romerikes Blad i mai 2005: http://www.rb.no/lokal_kultur/article1582905.ece.

Funnstedet ved Rømuas utløp er markert med informasjonstavle, og det er plantet en eik som et tusenårstre ved tavlen.

Det er avdekket og merket helleristninger like ved funnstedet.

Atkomst til funnstedet: Ta av fra riksvei 171 ved Sørum kirke, forbi Bingen gård, ta til høyre i neste kryss og følg skilting til Hammeren.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk