bilde av Sørumsand jernbanestasjon med tog og stasjonsbygg

Sørumsand stasjon - status i prosjektet

FASE 1:

 • I disse dager foregår omlegging av kabler fra Hafslund og Telenor som ligger under jernbanesporet
 • Det skal spuntes ferdig i slutten av januar (En spunt er en støttekonstruksjon av stål som brukes for å holde løsmasser unna utgravinger. Den kan være midlertidig og fjernes når arbeidet er ferdig, eller stå permanent. Spunten er bygget opp av valsede stålprofiler som kalles spuntnåler). Spuntingen er forberedende arbeider til undergangen (kulvert) som skal gå under sporet når anlegget står ferdig
 • Spor 2 og 3 ble tatt ut av drift i høst for å kunne jobbe uten trafikk for å få bygget ny plattform ved spor 3
 • Deler av kontaktledningsanlegget er bygget om i spor 1 der dagens trafikk går
 • Bane NOR avholdt folkemøte i oktober 2018. Nytt folkemøte vil bli avholdt i god tid før påske – medio mars

FASE 2:

 • Fra ca. 1. juni vil spor 1 tas ut av drift og trafikken vil gå fra spor 3. Da vil publikum også måtte belage seg på en del skilting og omlegging av adkomst ved stasjonen og litt lenger å gå til toget fra sentrums- og stasjonssiden
 • Bane NOR har avtale med Sørum kommune om at parkeringsplassen nedenfor NAV-bygget vil kunne benyttes for de reisende i fase 2 – altså mellom juni og desember 2019
 • Det kan presiseres overfor publikum at buss for tog ikke vil opphøre når Sørumsand stasjon står ferdig 1. desember. Buss for tog vil pågå også de neste 2 ½ årene pga. behov for tilgang til spor uten togtrafikk, fordi det foregår en storstilt fornyelse av kontaktledningsanlegget på hele Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Riksgrensen
 • Nyttige nettsteder der prosjektene kan følges: www.banenor.no/sorumsand og www.banenor.no/klat
  Alle arbeider som til en hver tid pågår på jernbanen kan også ses her: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter-old/vedlikehold/ostfoldbanen-kongsvingerbanen-og-gjovikbanen2/
 • Trafikkinformasjon fås hos NSB via nettsider og app

Tidligere artikkel om arbeidet på Sørumsand stasjon.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk