Spørsmål og svar

Hva gjør jeg med fakturaen for vann og avløp ved eierskifte?

Publisert 19. november 2014  | Oppdatert 01. november 2016

Kommunale gebyrer for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing er knyttet til legalpanten. Det er ikke kommunenes ansvar å bistå i oppgjøret mellom ny og gammel eier ved hjemmelsoverganger.

Hva er PH-verdien på drikkevannet?

Publisert 19. november 2014  | Oppdatert 29. januar 2015

PH-verdien på drikkevannet er 7,8.

Hva er hardheten på vannet (Trenger jeg salt i oppvaskmaskinen)?

Publisert 19. november 2014  | Oppdatert 19. november 2014

Hardheten på drikkevannet er 2,0 doH, så dette trenger du i utgangspunktet ikke, men følg leverandørens anvisning.

Hvordan får jeg installert vannmåler i min bolig?

Publisert 19. november 2014  | Oppdatert 16. oktober 2018

Da må du kontakte en autorisert rørlegger som bestiller vannmåler hos Sørum Kommune.
Autorisert rørlegger bestiller vannmåler her:  postm@sorum.kommune.no

 

Hvor får jeg drikkevannet fra?

Publisert 19. november 2014  | Oppdatert 01. november 2016

Vannet får du fra Nedre Romerike vannverk IKS.