Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg kontakte dere?

Publisert 15. november 2016  | Oppdatert 16. november 2016

Hva er eiendomsskatt?

Publisert 15. november 2016  | Oppdatert 05. januar 2017

Hvorfor betaler jeg mer i eiendomsskatt enn naboen når vi har like stort hus?

Publisert 15. november 2016  | Oppdatert 16. november 2016

Hvor ofte endres eiendomsskatten?

Publisert 15. november 2016  | Oppdatert 16. november 2016

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder