Taksering og befaring

Fra 2017 benytter Sørum kommune formuesgrunnlag for boliger fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger. Disse boligene skal ikke takseres eller befares.

Alle øvrige eiendommer som fritidseiendommer, boliger på landbrukseiendommer og boliger uten formuesgrunnlag samt næringseiendommer og verk og bruk verdsettes av sakkyndig nemnd, som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra takstmenn. Disse eiendommene skal befares/takseres.

Hvert 10. år skal det etter eigedomsskattelova gjennomføres en ny taksering av eiendommer vi ikke mottar formuesgrunnlag fra Skatteetaten på.

Siste taksering i Sørum var i 2005 (gjeldende fra 01.01.2006). Retaksering av eiendommer vil bli foretatt fra og med medio november til og med medio januar (gjeldende fra 01.01.2017).

Hvert år takseres også nybygde boliger eller boliger/tomter der det har skjedd vesentlige endringer siste år.

Matrikkelens (Statens kartverk) registrerte data er grunnlaget for de arealene som legges til grunn for takseringen. Alle bygninger med bruksareal i alle etasjer samt tomtens areal være registret.