Restaurering

Tilskudd til kulturverntiltak 2019

Søknadsfrist 1. september

Eier du en verneverdig bygning? Jobber foreningen din med kulturminner?

Da kan dere søke om tilskudd til kulturverntiltak

Nå kan eiere av verneverdige bygninger og lag og foreninger søke om tilskudd til kulturverntiltak.

Dette gjelder tiltak som er direkte knyttet til kulturminner som er registrert i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sørum 2017-2021.

Send inn søknad med:

  • foto av kulturminnet

  • en kort beskrivelse av tiltaket

  • budsjett med finansieringsplan

  • registreringsreferanse i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

  • gårds- og bruksnummer

  • kontonummer

  • org.nummer

Søknad kan sendes til: postmottak@sorum.kommune.no

 

Frist 1. september 2019

Alle søknader vurderes og fremmes for politisk behandling.

 

 

Spørsmål kan rettes til kulturminnevern@sorum.kommune.no

eller kulturminnerådgiver Bodil Westby, 63869824