Tilskudd

Utlysning av tilskudd og stipend fra Sørum kommune

Søknadsfrist 1. april

15. mars 2019 - 15. april 2019

Idrett – tilskudd til driftstøtte og vedlikeholdsmidler til bygg/anlegg . Idrettslagene skal sende søknad om drift og vedlikeholdsmidler til Sørum idrettsråd innen 1. april. Søknaden sendes på eget søknadsskjema som idrettsrådet sender ut. Sendes på epost til sorumidrettsrad@gmail.com)

Søknadsfrist 1. april.

 

Kulturmidler, unntatt idrett– tilskudd til lag og foreninger.

Søknadsfrist 1. april.

Bruk elektronisk søknadskjema på www.sorum.kommune.no

 

Ungdommens kulturstipend

Søknadsfrist 1. mai.

Søknad sendes til Sørum kommune, Kultur, helse og omsorg, Postboks 113, 1921 Sørumsand eller til postmottak@sorum.kommune.no.

 

Partnerskapsmidler folkehelse

Søknadsfrist 1. april.

Bruk elektronisk søknadskjema på www.sorum.kommune.no

 

For mer informasjon, se www.sorum.kommune.no (Innbygger – Frivillig - Tilskudd, stipend og hederspriser)

eller ta kontakt med

Tom Pedersen, epost tom.pedersen@sorum.kommune.no, telefon 63869473,

Erik Vea, epost erik.vea@sorum.kommune.no,  63869821,

Ellen Øyen, epost ellen.oyen@sorum.kommune.no telefon 63869453,

Ida Kristin Myhren, epost ida.kristin.woldmo@sorum.kommune.no telefon 63869416.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk