Vannkvalitet

Trygt drikkevann og gode rutiner i Sørum kommune

Publisert 19. juni 2019

I lys av hendelsene på Askøy, informerer Sørum kommune her om kvalitet og rutiner som gjelder kommunalt vann

Vannkvalitet

Publisert 01. juli 2014  | Oppdatert 29. januar 2015

Sørum kommune får drikkevann forsynt fra Nedre Romerrike Vannverk IKS (NRV).