Vannkvalitet

Sørum kommune får drikkevann forsynt fra Nedre Romerrike Vannverk IKS (NRV).

NRV sikrer god vannkvalitet gjennom:

 • Kontinuerlig fjernovervåking
 • Fullrenset vann
 • Glomma som sikker hovedvannkilde
 • Tre høytliggende reservekilder i skogområde
 • Eget reaktiviseringsanlegg for aktivt kull
 • Vannverket er trygt lokalisert i fjellhaller

Typiske verdier for vann i springen:

 • Hardhet: 1,8
 • Total klor: 0,06mg/l
 • PH: 7,8
 • Farge: 1 mg Pt/l
 • Lukt: Normal
 • Smak: Normal
 • Bakterier: Ingen sykdomsfremkallende

Vannkvaliteten tilfredsstiller alle krav i Norge og i EU.

Les mer på NRV sine hjemmesider

Mer om Vannforsyning

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk