Bilde av område hvor vannledning og vannkum skal jobbes med

Vannledning og vannkum i Skogvegen - Heimlyvegen

Sørum Kommune vil informere om sanering av vannledning og etablering av ny vannkum i Skogvegen

Arbeidene starter i uke 10 og vil vare til høsten 2019. Asfaltering utføres etter at gravearbeidet er ferdig.

Informasjonsbrosjyre sendt berørte parter.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk