Vannmåler, registreringsskjema

Informasjon til deg før du søker

Dersom eiendommen ikke har vannmåler, betales vann- og avløpsgebyr etter boligens bruksareal (BRA). BRA ganges med 1,5 og da får vi et kubikkgrunnlag (m3) for beregning av vann- og avløpsgebyret.

Dersom eiendommen har vannmåler, betaler du bare for målt forbruk. Ingen minsteavgift. Vann måles og kloakk beregnes etter samme kubikk som vannforbruket.

Vannmåler kjøpes og installeres av godkjent rørlegger. Den avgiftspliktige bekoster og blir eier av vannmåleren. Det er flere bedrifter i Sørum kommune som kan installere vannmåler. Les mer om montering av vannmåler. Sørum kommunalteknikk anbefaler volumertriske målere (volumetrisk ringstempel) da disse måler mer nøyaktig.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Vannforsyning

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer