Informasjon om vannmåler

Betal vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk. Dette gjelder bygninger som er tilkoblet kommualt vann og/eller avløp.

Sørum Kommune har fra 1.1.2009 innført todelt gebyrmodell med ett fastledd (abonnementsgebyr) og forbruksgebyr for vann- og avløp. 

Abonnementsgebyret varierer etter type bolig, gårdsbruk eller næring.

Forbruksgebyret for vann- og avløp fastsettes etter bygningens BRA (bruksareal) som ganges med 1,5.

Med vannmåler, betaler man kun for målt forbruk. Ingen minsteavgift.

Vann- og avløpsgebyret fastsettes etter målt vannforbruk. Avløp beregnes etter samme kubik som målt vannforbruk. Vann inn = vann ut.

Erfaringsmessig vil forbruket til en person være ca 50 m3 pr. år.

For å få installert vannmåler, må man kontakte autorisert rørlegger, som bestiller vannmåler fra Sørum Kommune.

Autorisert rørlegger bestiller vannmåler her: postm@sorum.kommune.no

Vannmålere som monteres etter at faktura for kommunale gebyrer er sendt ut, blir avregnet på neste faktura.

Det beregnes a-konto forbruk for vann og avløp fra monteringsdato.

I desember hvert år sendes  det ut SMS eller avlesningsskjema for vannmåleren. Målerstanden kan registreres via SMS, internett eller ved å sende tilbake svarslippen. Forbruket avregnes mot innbetalt a-konto på 1. termin påfølgende år.

Ny a-konto justeres automatisk etter avlesning ved årsskifte.

Her finner du oversikt over gebyrer i Sørum kommune.

Mer om Vannforsyning

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk