Illustrasjonsfoto vannkvalitet og analyse

Vi er gode på vann og avløp!

Sørum Kommune kåret til beste VA-kommune på Romerike 2013.

Årlig deler Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) ut en pris for beste VA-kommune på Romerike.

Sørum kommune ved Sørum kommunalteknikk KF ble 25. juni utnevnt til beste VA-kommune for 2013.

Utmerkelsen legger vekt på fremgangen i tjenesteleveransene innen vann og avløp.
Noen av kriteriene er lekkasjeprosent, antall brudd på ledninger, antall kloakkstopp og oversvømmelse i kjellere.
I tillegg gis en faglig vurdering av den enkelte kommunes forutsetninger og deres innsats for forbedringer, utskiftinger og investeringer i vann- og avløpsnettet.

Her scorer Sørum kommune veldig bra på sine leverte tjenester både på vann og avløp med høy grad av kvalitet og stabilitet.

Dette er andre gang på tre år Sørum kommune får denne utmerkelsen.

Dette tar vi som tegn på og en dokumentasjon på at Sørum kommune v/Sørum kommunalteknikk KF leverer, drifter, vedlikeholder og bygger ut et vann- og avløpsnett til beste for våre kunder – innbyggerne.

Et sterkt og ansvarlig faglig miljø, sterk økonoministyring, langsiktige planer og riktige investeringer samt nødvendig handlingsrom gir oss muligheten til dette.

Vi er stolte av denne utmerkelsen.

Mer om Avløpshåndtering

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk